Knjižnici odobrena dva nova projekta: "Mali projekti velikog značenja"

Na natječaju Ministarstva kulture i medija za potrebe u kulturi 2022. pleterničkoj knjižnici odobrena su dva nova projekta.

Mali su to projekti, ali velikog značenja za naš grad, jedan je već dobro poznati, među djecom i sugrađanima -  Knjignik (piknik s knjigama) u iznosu od 15.000,00 kn, a drugi pak za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 50.000,00 kn. 

Ovim projektima omogućen je kontinuirani rad na stvaraju nove publike, a sve za dobrobit naših građana i korisnika knjižnice te njezinih aktivnosti. Isto tako, bitna je stavka opremljenosti knjižnice novim, aktualnim i kvalitetnim naslovima koji se traže.