"Projekt "Mama i tata od formata - psihološka podrška za parove i roditelje"

"Projekt "Mama i tata od formata - psihološka podrška za parove i roditelje"  odvija se u tri grada - Pakracu, Pleternici i Požegi. Financijsku potporu daje Središnji državni ured za demografiju i mlade, nositelj je udruga Zajednica - stručnost i multidisciplinarnost iz Pleternice, a partneri su Grad Pleternica, Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, Gradska knjižnica Požega i Gradska knjižnica Pakrac. Pomoć u pripremi i apliciranju dao je Poduzetnički centar Pleternica. Aktivnosti projekta su predavanja za javnost u tri gradske knjižnice koja će ići od listopada do siječnja i psihološko savjetovalište u svakom gradu jednom mjesečno od studenog 21. do lipnja 22. Više detalja u promotivnom materijalu projekta"