Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama

https://pristupinfo.hr/pristup-informacijama-za-korisnike/